StampType

StampType enumeration

Beskriver stämpeltyper.

public enum StampType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Form 0 Stämpel om Form.
Image 1 Stämpel är bild.

Se även