SubmitFormFlag

SubmitFormFlag enumeration

Uppräkning av möjliga flaggor för inlämning av formulär.

[Flags]
public enum SubmitFormFlag

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Fdf 0 Data kommer att returneras i FDF-format.
Html 1 Data kommer att returneras i HTML-format.
Xfdf 2 Data kommer att returneras i XFDF-format.
FdfWithComments 3 Data kommer att returneras i FDF-format med kommentarer.
XfdfWithComments 4 Data kommer att returneras i XFDF-format med kommentarer.
Pdf 5 Hela PDF-filen kommer att skickas in.

Se även