TextProperties

TextProperties class

Representerar textegenskaper som: textstorlek, färg, stil etc.

public sealed class TextProperties

Konstruktörer

namn Beskrivning
TextProperties(double) SkaparTextProperties objekt för den angivna textstorleken

Egenskaper

namn Beskrivning
Color { get; set; } Hämtar eller ställer in textfärg.
IsColorSpecified { get; } Hämtar eller ställer in ett värde som indikerar omColor egenskapen är specificerad.
IsTextSizeSpecified { get; } Hämtar eller ställer in ett värde som indikerar omTextSize egenskapen är specificerad.
TextSize { get; set; } Hämtar eller ställer in textstorlek.

Se även