WordWrapMode

WordWrapMode enumeration

Definierar ordinpackningsstrategier

public enum WordWrapMode

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Default 0 Standardalgoritm (låter bryta ord i mitten)
ByWords 1 Ordbrytning omsluter endast hela ord. Om hela ordet inte kan radbrytas, försök att radbryta ordet i mitten

Se även