BoxStyle

BoxStyle enumeration

Representerar stilar för kryssrutan.

public enum BoxStyle

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Circle 0 Cirkelstil.
Check 1 Kontrollera stil.
Cross 2 Korsstil.
Diamond 3 Diamantstil.
Square 4 Fyrkantig stil.
Star 5 Stjärnstil.

Se även