ChoiceField

ChoiceField(Page, Rectangle)

Konstruktör för ChoiceField.

public ChoiceField(Page page, Rectangle rect)
Parameter Typ Beskrivning
page Page Sida där fältet är beläget.
rect Rectangle Rektangel av fältet.

Se även


ChoiceField(Document)

Skapar valfält (för Generator)

public ChoiceField(Document doc)
Parameter Typ Beskrivning
doc Document Dokument där valfältet kommer att skapas.

Se även


ChoiceField(Document, Rectangle)

Konstruktör för ChoiceField.

public ChoiceField(Document doc, Rectangle rect)
Parameter Typ Beskrivning
doc Document Dokument där fältet kommer att skapas.
rect Rectangle Rektangel av fältet.

Se även