CommitImmediately

ChoiceField.CommitImmediately property

Får eller ställer in commit vid valändringsflagga.

public bool CommitImmediately { get; set; }

Se även