Options

ChoiceField.Options property

Får samling av valmöjligheter.

public virtual OptionCollection Options { get; }

Se även