Selected

ChoiceField.Selected property

Hämtar eller ställer in index för valt alternativ. Den här egenskapen gör det möjligt att ändra urval.

public virtual int Selected { get; set; }

Se även