SelectedItems

ChoiceField.SelectedItems property

Hämtar eller ställer in array av valda objekt. För multiselect innehåller listarrayen mer än ett objekt. För en enda urvalslista innehåller den enstaka objekt.

public virtual int[] SelectedItems { get; set; }

Se även