Value

ChoiceField.Value property

Hämtar eller ställer in fältets värde.

public override string Value { get; set; }

Se även