DateField

DateField()

Initierar en ny instans avDateField

public DateField()

Se även


DateField(Document)

Constructor som ska användas med Generator.

public DateField(Document doc)
ParameterTypBeskrivning
docDocumentDokument där fältet kommer att skapas.

Se även


DateField(Page, Rectangle)

Initierar en ny instans avDateField

public DateField(Page page, Rectangle rect)
ParameterTypBeskrivning
pagePageSida som behövs för att skapa.
rectRectangleRektangel där textfältet kommer att placeras på sidan.

Se även


DateField(Document, Rectangle)

Initierar en ny instans avDateField

public DateField(Document doc, Rectangle rect)
ParameterTypBeskrivning
docDocumentDokument där fältet kommer att skapas.
rectRectangleRektangel av fältet.

Se även