DocMDPAccessPermissions

DocMDPAccessPermissions enumeration

Åtkomstbehörigheterna som beviljats för detta dokument. Giltiga värden är: 1 - Inga ändringar av dokumentet är tillåtna; alla ändringar i dokumentet ogiltigförklarar signaturen. 2 - Tillåtna ändringar är att fylla i formulär, instansiera sidmallar och signera; andra ändringar ogiltigförklarar signaturen. 3 - Tillåtna ändringar är desamma som för 2, samt skapande, radering och modifiering av anteckningar; andra ändringar ogiltigförklarar signaturen.

public enum DocMDPAccessPermissions

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
NoChanges11 - Inga ändringar i dokumentet är tillåtna; varje ändring av dokumentet ogiltigförklarar signaturen.
FillingInForms22 - Tillåtna ändringar är att fylla i formulär, instansiera sidmallar och signera; andra ändringar ogiltigförklarar signaturen.
AnnotationModification33 - Tillåtna ändringar är desamma som för 2, såväl som att skapa, ta bort och ändra anteckningar; andra ändringar ogiltigförklarar signaturen.

Se även