DocMDPSignature

DocMDPSignature class

Representerar klassen av dokument MDP (modification detection and prevention) signaturtyp.

public sealed class DocMDPSignature

Konstruktörer

namnBeskrivning
DocMDPSignature(Signature, DocMDPAccessPermissions)Initierar en ny instans avDocMDPSignature class.

Egenskaper

namnBeskrivning
AccessPermissions { get; }Returnerar åtkomstbehörigheterna som beviljats för detta dokument.

Se även