DocMDPSignature

DocMDPSignature class

Representerar klassen av dokument MDP (modification detection and prevention) signaturtyp.

public sealed class DocMDPSignature

Konstruktörer

namn Beskrivning
DocMDPSignature(Signature, DocMDPAccessPermissions) Initierar en ny instans avDocMDPSignature class.

Egenskaper

namn Beskrivning
AccessPermissions { get; } Returnerar åtkomstbehörigheterna som beviljats för detta dokument.

Se även