AccessPermissions

DocMDPSignature.AccessPermissions property

Returnerar åtkomstbehörigheterna som beviljats för detta dokument.

public DocMDPAccessPermissions AccessPermissions { get; }

Se även