AlternateName

Field.AlternateName property

Hämtar eller ställer in alternativt namn på fältet (Ett alternativt fält namn som ska användas i stället för det faktiska fältnamnet varhelst fältet ska identifieras i användargränssnittet). Alternativt namn används som fältverktygstips i Adobe Acrobat .

public string AlternateName { get; set; }

Se även