AnnotationIndex

Field.AnnotationIndex property

Hämtar eller ställer in index för denna anteckning på sidan.

public int AnnotationIndex { get; set; }

Se även