CopyTo

Field.CopyTo method

Kopierar underfält av detta fält till array med början från angivet index.

public void CopyTo(Field[] array, int index)
Parameter Typ Beskrivning
array Field[] Array där fältet måste kopieras.
index Int32 Startindex där fält kommer att kopieras.

Se även