Count

Field.Count property

Hämtar eller ställer in antal underfält i detta fält. (Till exempel antal objekt i alternativknappsfältet).

public int Count { get; }

Se även