FitIntoRectangle

Field.FitIntoRectangle property

Om sant kommer teckenstorleken att reduceras för att passa texten till den angivna rektangeln.

public static bool FitIntoRectangle { get; set; }

Se även