Flatten

Field.Flatten method

Tar bort detta fält och placerar dess värde direkt på sidan.

public override void Flatten()

Se även