GetEnumerator

Field.GetEnumerator method

Returnerar enumerator av inneslutna fält.

public IEnumerator<WidgetAnnotation> GetEnumerator()

Returvärde

Enumerator.

Se även