IsGroup

Field.IsGroup property

Hämtar eller ställer in booleskt värde som indikerar är detta fält icke-terminalt fält, dvs grupp av fält.

public bool IsGroup { get; }

Se även