IsSharedField

Field.IsSharedField property

Egenskap för generatorstöd. Används när fält läggs till i sidhuvud eller sidfot. Om det är sant skapas det här fältet en gång och dess utseende kommer att synas på alla sidor i dokumentet. Om det är falskt skapas ett separat fält för varje dokumentsida.

public bool IsSharedField { get; set; }

Se även