Item

Field indexer (1 of 2)

Hämtar underfält i detta fält med namnet på underfältet.

public WidgetAnnotation this[string name] { get; }
Parameter Beskrivning
name Innehållet underfältsnamn.

Returvärde

Fältinstans.

Se även


Field indexer (2 of 2)

Hämtar underfält i detta fält av index.

public WidgetAnnotation this[int index] { get; }
Parameter Beskrivning
index Index för det begärda underfältet.

Returvärde

Fältinstans.

Se även