MappingName

Field.MappingName property

Hämtar eller ställer in mappningsnamn för fältet som ska användas vid export av interaktiva formulärfältdata från dokumentet.

public string MappingName { get; set; }

Se även