MaxFontSize

Field.MaxFontSize property

Maximail teckenstorlek som kan användas för fältinnehåll. -1 för att inte kontrollera storleken.

public static double MaxFontSize { get; set; }

Se även