SetPosition

Field.SetPosition method

Ställ in fältets position.

public virtual void SetPosition(Point point)
ParameterTypBeskrivning
pointPointPunkt där fältet ska placeras.

Se även