Form.FlattenSettings

Form.FlattenSettings class

Klass som beskriver inställningar för formulärutjämningsproceduren.

public class FlattenSettings

Konstruktörer

namnBeskrivning
FlattenSettings()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
ApplyRedactions { get; set; }Om sant, kommer redaktionsspecificerad Redaktionskommentar att tillämpas
CallEvents { get; set; }Om inställt kommer formatering och andra JavaScript-händelser att anropas. True som standard.
HideButtons { get; set; }Om inställt kommer knappar att tas bort från det tillplattade dokumentet. False som standard.
UpdateAppearances { get; set; }Om det är inställt, kommer alla fältutseenden att återskapas innan de tillplattas. Det här alternativet kan hjälpa om fältet är felaktigt tillplattat. Det här alternativet kan minska prestandan. Som standard inställd på false.

Se även