ApplyRedactions

Form.FlattenSettings.ApplyRedactions property

Om sant, kommer redaktionsspecificerad Redaktionskommentar att tillämpas

public bool ApplyRedactions { get; set; }

Se även