HideButtons

Form.FlattenSettings.HideButtons property

Om inställt kommer knappar att tas bort från det tillplattade dokumentet. False som standard.

public bool HideButtons { get; set; }

Se även