UpdateAppearances

Form.FlattenSettings.UpdateAppearances property

Om det är inställt, kommer alla fältutseenden att återskapas innan de tillplattas. Det här alternativet kan hjälpa om fältet är felaktigt tillplattat. Det här alternativet kan minska prestandan. Som standard inställd på false.

public bool UpdateAppearances { get; set; }

Se även