Form.SignDependentElementsRenderingModes

Form.SignDependentElementsRenderingModes enumeration

Formulär kan innehålla signeringsinformation och kan vara signerade eller osignerade. Ibland måste visningen av formulär i viewer bero på om formuläret är signerat eller inte. Denna uppräkning räknar upp möjliga återgivningslägen under konvertering av formulärtyp med avseende på tecken.

public enum SignDependentElementsRenderingModes

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
RenderFormAsUnsigned0Återge formuläret som osignerat.
RenderFormAsSigned1Återge formuläret som undertecknat.

Se även