Add

Add(Field, int)

Lägger till fält i formuläret.

public void Add(Field field, int pageNumber)
Parameter Typ Beskrivning
field Field Fält som måste läggas till.
pageNumber Int32 Sidindex där tillagt fält kommer att placeras.

Se även


Add(Field)

Lägger till fält i formuläret.

public void Add(Field field)
Parameter Typ Beskrivning
field Field Fält som måste läggas till.

Se även


Add(Field, string, int)

Lägger till nytt fält i formuläret; Om det här fältet redan är placerat på ett annat eller detta formulär skapas kopian av fältet.

public Field Add(Field field, string partialName, int pageNumber)
Parameter Typ Beskrivning
field Field Fält namn.
partialName String Namn på fält på formuläret.
pageNumber Int32 Sidnummer där fält kommer att läggas till.

Returvärde

Tillagt fält returnerades. Om en kopia av fältet skapades kommer det att returneras.

Se även