FormType

FormType enumeration

Uppräkning av möjliga typer av Acro Form.

public enum FormType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Standard 0 Standard AcroForm.
Static 1 Statisk XFA-formulär.
Dynamic 2 Dynamisk XFA-form.

Se även