IconFit

IconFit class

Beskriver hur widgetanteckningens ikon ska visas inom dess anteckningsrektangel.

public sealed class IconFit

Egenskaper

namnBeskrivning
LeftoverBottom { get; set; }Hämtar eller ställer in utrymme att tilldela längst ned på ikonen.
LeftoverLeft { get; set; }Hämtar eller ställer in utrymme att tilldela till vänster om ikonen.
ScalingMode { get; set; }Typen av skalning som ska användas. ///
ScalingReason { get; set; }Hämtar eller ställer in skalningsorsak.
SpreadOnBorder { get; set; }Om sant, indikerar det att knappens utseende ska skalas för att passa helt inom gränserna för anteckningen utan att ta hänsyn till kantlinjens linjebredd.

Metoder

namnBeskrivning
static NameToScalingMode(string)Konverterar skalningslägesnamn till ScalingMode-objekt.
static NameToScalingReason(string)Konverterar namnet på skalningsorsak till ScalingReason-objekt.
static ScalingModeToName(ScalingMode)Konverterar skalningslägesobjekt till namn.
static ScalingReasonToName(ScalingReason)Konverterar skalorsak objct till namn.

Se även