IconFit

IconFit class

Beskriver hur widgetanteckningens ikon ska visas inom dess anteckningsrektangel.

public sealed class IconFit

Egenskaper

namn Beskrivning
LeftoverBottom { get; set; } Hämtar eller ställer in utrymme att tilldela längst ned på ikonen.
LeftoverLeft { get; set; } Hämtar eller ställer in utrymme att tilldela till vänster om ikonen.
ScalingMode { get; set; } Typen av skalning som ska användas. ///
ScalingReason { get; set; } Hämtar eller ställer in skalningsorsak.
SpreadOnBorder { get; set; } Om sant, indikerar det att knappens utseende ska skalas för att passa helt inom gränserna för anteckningen utan att ta hänsyn till kantlinjens linjebredd.

Metoder

namn Beskrivning
static NameToScalingMode(string) Konverterar skalningslägesnamn till ScalingMode-objekt.
static NameToScalingReason(string) Konverterar namnet på skalningsorsak till ScalingReason-objekt.
static ScalingModeToName(ScalingMode) Konverterar skalningslägesobjekt till namn.
static ScalingReasonToName(ScalingReason) Konverterar skalorsak objct till namn.

Se även