ListBoxField

ListBoxField()

Constructor för ListBoxField som ska användas i Generator.

public ListBoxField()

Se även


ListBoxField(Page, Rectangle)

Skapar nytt ListBox-fält.

public ListBoxField(Page page, Rectangle rect)
Parameter Typ Beskrivning
page Page Sida där listrutan kommer att placeras.
rect Rectangle Rektangel där listrutan kommer att placeras på sidan.

Se även


ListBoxField(Document, Rectangle)

Konstruktör för ListBox-fält.

public ListBoxField(Document doc, Rectangle rect)
Parameter Typ Beskrivning
doc Document Dokument som detta fält kommer att tillhöra.
rect Rectangle Rektangel där listrutan kommer att placeras.

Se även