Option

Option class

Klass representerar valfältet.

public sealed class Option

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; } Hämtar index över alternativet.
Name { get; set; } Hämtar eller anger namn på alternativet.
Selected { get; set; } Hämtar eller ställer in vald status för alternativ. Returnerar sant om alternativet är valt.
Value { get; set; } Hämtar eller ställer in alternativexportvärde.

Se även