OptionCollection

OptionCollection class

Klass som representerar en samling av alternativ i valfältet.

public sealed class OptionCollection : ICollection<Option>

Egenskaper

namn Beskrivning
Count { get; } Får antal alternativ.
IsReadOnly { get; } Får ett värde som indikerar om samlingen är skrivskyddad.
IsSynchronized { get; } Returnerar sant för objektet är synkroniserat.
Item { get; } Får alternativ genom index. (2 indexers)
SyncRoot { get; } Synkroniseringsobjekt för samlingen.

Metoder

namn Beskrivning
Add(Option) Lägger till objekt i samlingen, kastarNotImplementedException .
Clear() Tar bort alla föremål från samlingen, kastarNotImplementedException .
Contains(Option) Kontrollerar om objektet finns i samlingen, kastarNotImplementedException .
CopyTo(Option[], int) Kopierar alternativ till array.
get(int) Får alternativ genom index.
get(string) Får alternativ från kollektion efter alternativnamn.
GetEnumerator() Returnerar enumerator för alternativ i samlingen.
Remove(Option) Tar bort objekt från samlingen, kastarNotImplementedException .

Se även