get

get(int)

Får alternativ genom index.

public Option get(int index)
Parameter Typ Beskrivning
index Int32 Optionsindex. Index bör vara inom intervallet [1..n] där n är antalet alternativ.

Returvärde

Återhämtat alternativ.

Se även


get(string)

Får alternativ från kollektion efter alternativnamn.

public Option get(string name)
Parameter Typ Beskrivning
name String Alternativets namn.

Returvärde

Återhämtat alternativ.

Se även