GetEnumerator

OptionCollection.GetEnumerator method

Returnerar enumerator för alternativ i samlingen.

public IEnumerator<Option> GetEnumerator()

Returvärde

Alternativuppräkning.

Se även