IsReadOnly

OptionCollection.IsReadOnly property

Får ett värde som indikerar om samlingen är skrivskyddad.

public bool IsReadOnly { get; }

Se även