PKCS7Detached

PKCS7Detached class

Representerar PKCS#7-objektet som överensstämmer med PKCS#7-specifikationen i Internet RFC 2315, PKCS #7: Kryptografisk meddelandesyntax, version 1.5. Det ursprungliga signerade meddelandesammandraget över dokumentets byteintervall är inkorporerat som normal PKCS# 7 SignedData-fält. Ingen data ska vara inkapslad i fältet PKCS#7 SignedData.

public sealed class PKCS7Detached : Signature

Konstruktörer

namn Beskrivning
PKCS7Detached() Initierar ny instans avPKCS7Detached class.
PKCS7Detached(Stream) Initierar ny instans avPKCS7Detached class.
PKCS7Detached(Stream, string) Initierar ny instans avPKCS7Detached class.
PKCS7Detached(string, string) Initierar ny instans avPKCS7Detached class.

Egenskaper

namn Beskrivning
Authority { get; set; } Namnet på den person eller myndighet som undertecknar dokumentet.
ByteRange { get; } En matris med par av heltal (startbyteoffset, längd i byte) som ska beskriva det exakta byteintervallet för sammandragsberäkningen.
ContactInfo { get; set; } Information tillhandahållen av undertecknaren för att göra det möjligt för en mottagare att kontakta undertecknaren för att verifiera signaturen, t.ex. ett telefonnummer.
CustomAppearance { get; set; } Får/ställer in det anpassade utseendet.
Date { get; set; } Tidpunkten för signering.
Location { get; set; } CPU-värdnamnet eller den fysiska platsen för signeringen.
OcspSettings { get; set; } Hämtar/ställer in ocsp-inställningar.
Reason { get; set; } Orsaken till undertecknandet, såsom (jag håller med…).
ShowProperties { get; set; } Tvinga att visa/dölja signaturegenskaper. Om ShowProperties är sant har signaturfältet fördefinierat utseendeformat (strängar som ska representera): ——————— ———————–x000d_ Digitalt signerad av {certifikatsubjekt} Datum: {signature.Date} Orsak: {signature.Reason} Plats: { signatur.Plats} ————————————————– var {X} är platshållare för X-värdet. Även signatur kan ha bild, i det här fallet placeras listade strängar över bilden. ShowProperties är sant som standard.
TimestampSettings { get; set; } Hämtar/ställer in tidsstämpelinställningar.
UseLtv { get; set; } Får/ställer in ltv-valideringsflagga.

Metoder

namn Beskrivning
Verify() Verifiera dokumentet angående denna signatur och returnera true om dokumentet är giltigt eller på annat sätt falskt.

Se även