RadioButtonField

RadioButtonField(Page)

Konstruktör för RadiouttonField

public RadioButtonField(Page page)
Parameter Typ Beskrivning
page Page Sida där alternativknappen kommer att placeras.

Se även


RadioButtonField(Document)

Konstruktör för RadioButtonField.

public RadioButtonField(Document doc)
Parameter Typ Beskrivning
doc Document Dokument där alternativknappen kommer att skapas.

Se även