ScalingMode

ScalingMode enumeration

Typen av skalning som ska användas.

public enum ScalingMode

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Proportional0Skala ikonen så att den passar bredden eller höjden på anteckningsrektangeln samtidigt som ikonens ursprungliga bildförhållande bibehålls.
Anamorphic1Skala ikonen för att fylla anteckningsrektangeln exakt.

Se även