ScalingMode

ScalingMode enumeration

Typen av skalning som ska användas.

public enum ScalingMode

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Proportional 0 Skala ikonen så att den passar bredden eller höjden på anteckningsrektangeln samtidigt som ikonens ursprungliga bildförhållande bibehålls.
Anamorphic 1 Skala ikonen för att fylla anteckningsrektangeln exakt.

Se även