ScalingReason

ScalingReason enumeration

De omständigheter under vilka ikonen ska skalas inuti anteckningsrektangeln.

public enum ScalingReason

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Always 0 Skala alltid.
IconIsBigger 1 BSkala endast när ikonen är större än anteckningsrektangeln.
IconIsSmaller 2 Skala endast när ikonen är mindre än anteckningsrektangeln.
Never 3 Skala aldrig.

Se även