Signature

Signature class

En abstrakt klass som representerar signaturobjekt i pdf-dokumentet. Signaturer är fält med värden för signaturobjekt, de sista innehåller data som används för att verifiera dokumentets giltighet.

public abstract class Signature

Konstruktörer

namnBeskrivning
Signature()Initierar ny instans avSignature class.
Signature(Stream, string)Initierar ny instans avSignature class.
Signature(string, string)Initierar ny instans avSignature class.

Egenskaper

namnBeskrivning
Authority { get; set; }Namnet på den person eller myndighet som undertecknar dokumentet.
ByteRange { get; }En matris med par av heltal (startbyteoffset, längd i byte) som ska beskriva det exakta byteintervallet för sammandragsberäkningen.
ContactInfo { get; set; }Information tillhandahållen av undertecknaren för att göra det möjligt för en mottagare att kontakta undertecknaren för att verifiera signaturen, t.ex. ett telefonnummer.
CustomAppearance { get; set; }Får/ställer in det anpassade utseendet.
Date { get; set; }Tidpunkten för signering.
Location { get; set; }CPU-värdnamnet eller den fysiska platsen för signeringen.
OcspSettings { get; set; }Hämtar/ställer in ocsp-inställningar.
Reason { get; set; }Orsaken till undertecknandet, såsom (jag håller med…).
ShowProperties { get; set; }Tvinga att visa/dölja signaturegenskaper. Om ShowProperties är sant har signaturfältet fördefinierat utseendeformat (strängar som ska representera): ——————— ———————–x000d_ Digitalt signerad av {certifikatsubjekt} Datum: {signature.Date} Orsak: {signature.Reason} Plats: { signatur.Plats} ————————————————– var {X} är platshållare för X-värdet. Även signatur kan ha bild, i det här fallet placeras listade strängar över bilden. ShowProperties är sant som standard.
TimestampSettings { get; set; }Hämtar/ställer in tidsstämpelinställningar.
UseLtv { get; set; }Får/ställer in ltv-valideringsflagga.

Metoder

namnBeskrivning
Verify()Verifiera dokumentet angående denna signatur och returnera true om dokumentet är giltigt eller på annat sätt falskt.

Se även