Signature

Signature()

Initierar ny instans avSignature class.

public Signature()

Se även


Signature(string, string)

Initierar ny instans avSignature class.

public Signature(string pfx, string password)
Parameter Typ Beskrivning
pfx String Pfx-fil som innehåller certifikat för signering.
password String Lösenord för att få tillgång till den privata nyckeln i certifikatet.

Se även


Signature(Stream, string)

Initierar ny instans avSignature class.

public Signature(Stream pfx, string password)
Parameter Typ Beskrivning
pfx Stream Streama med certifikatdata organiserade som pfx.
password String Lösenord för att få tillgång till den privata nyckeln i certifikatet.

Se även