Verify

Signature.Verify method

Verifiera dokumentet angående denna signatur och returnera true om dokumentet är giltigt eller på annat sätt falskt.

public bool Verify()

Returvärde

sant om dokumentet är giltigt.

Se även