Sign

Sign(Signature, Stream, string)

Signerar dokumentet med detta signaturfält.

public void Sign(Signature signature, Stream pfx, string pass)
Parameter Typ Beskrivning
signature Signature Signaturobjekt, sePKCS1 ,PKCS7 ,PKCS7Detached .
pfx Stream Streama med certifikat.
pass String Lösenord för att komma åt privat ipfx .

Se även


Sign(Signature)

Signera dokumentet med detta signaturfält.

public void Sign(Signature signature)
Parameter Typ Beskrivning
signature Signature Signaturobjekt, sePKCS1 ,PKCS7 ochPKCS7Detached.

Se även